Målgruppe

Målgruppe

Bostedet Birkehuset er et botilbud efter Almenboliglovens § 105 for voksne borgere med senhjerneskade. 

Borgerne modtager støtte og vejledning efter Servicelovens § 85 af husets medarbejdere.

 

Borgerne har deres egen lejlighed i forbindelse med de fælles faciliteter.