Bostedet BO-25

Om Bostedet BO-25

Bostedet BO 25 og Bostedet Hedehyblerne fungerer som en afdeling, de har fælles medarbejdergruppe og ledelse.

 

Bostedet Bo-25 er et midlertidigt bosted til borgere med psykosociale funktionsnedsættelser.

Der er 7 døgnpladser og der tilbydes derudover voksenstøtte til borgere i egne lejligheder. 

Personalet vil støtte borgernes ønske i at komme videre i livet, skabe håb og varig forandring.

 

Hverdagen i Bostedet Bo-25

Hverdagen i Bostedet Bo-25 er individuelt tilrettelagt alt efter, hvor i livet den unge befinder sig.

Dette betyder også, at hverdagen kan indeholde et uddannelsesforløb, job, praktikker mm. 

Den unge vil indgå i de forskellige aftaler og aktiviteter, der er udarbejdet i den personlige handleplan, som løbene bliver revurderet. .

For de unge, der er visiteret til bosted vil der ligeledes være almindelig dagligdags læring, herunder rengøring og madlavning i fælleslejligheden. 

De eksterne borgere modtager støtte i hjemmet.