Bostedet BO-25

Om Bostedet BO-25

Bostedet BO 25 og en enkelt lejlighed i Bostedet Hedehyblerne fungerer som en afdeling, med fælles medarbejdergruppe og ledelse.

Bostedet Bo-25 er et midlertidigt bosted, primært rettet mod unge borgere med psykosociale funktionsnedsættelser.

Der er 6 døgnpladser. 

Personalet støtter borgenes egne ønsker om at komme videre i livet, skabe håb og varig forandring.

Hverdagen i Bostedet Bo-25

Hverdagen i BO-25 er individuelt tilrettelagt alt efter, hvor i livet den unge befinder sig. Det betyder at hverdagen kan indeholde alt fra dagligdags opgaver til praktik, uddannelsesforløb og job.

Den unges personlige handleplan, som udarbejdes i samarbejde med en rådgiver, danner grundlag for de aktiviteter og aftaler som den unge arbejder med. Handleplanen revideres løbende i samarbejde med den unge og rådgiveren.