Medarbejdere

Medarbejderne i Bostedet Bo-25

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat, og råder pt. over både socialpædagoger, en ergoterapeut, social og sundhedsassistenter – yderligere har vi løbende SSA elever og pædagogstuderende i praktik.

BO-25 og 1 lejlighed på Bostedet Hedehyblerne har delt medarbejdergruppe.

Den overordnede tilgang i medarbejdergruppen er funderet i anerkendte socialfaglige perspektiver og metoder, der støtter de unge i deres individuelle proces mod et mere selvstændigt liv.