Bostedet Hedehyblerne

Om Bostedet Hedehyblerne

BostedetHedehyblerne er et midlertidigt botilbud til unge mellem ca. 18 – 30 år med psykosociale funktionsnedsættelser.

Vi ligger i et boligkompleks i Kvaglund, hvor der bor andre unge.

Hedehyblerne er et afklarings og udviklingstilbud, hvor der bliver arbejdet ud fra den enkeltes ønsker og drømme. Hedehyblerne er for unge der har drømmen at flytte i egen lejlighed, men ikke føler sig parate til dette på nuværende tidspunkt .

Et springbræt

Tilbuddet sigter mod at give den enkelte mulighed for at afklare egen situation og udvikling af kompetencer til at kunne bo i egen selvstændige bolig.