Målgruppe

Målgruppe

Hedehyblerne er et midlertidigt botilbud til unge mellem ca. 18 – 30 år med psykosociale funktionsnedsættelser.

De unge må kunne profitere af en tæt kontakt med andre unge og den socialfaglige støtte, vejledning og træning der er i Hedehyblerne.
De betragter ikke boformen som en institution, og bor der som regel kun i kortere perioder, og hvor hovedparten flytter derfra, ud i selvstændige boliger.