Bostedet Søgården

Om bostedet Søgården

Bostedet Søgården består at en fælleslejlighed og 8 tilstødende lejligheder, beliggende i udkanten af Ribe med gåafstand til centrum og togstation.
Borgerene har mulighed for at afklare egen livssituation og udviklinge kompetencer til at kunne bo i egen selvstændige bolig. 

Søgården er et sted hvor der er fokus på at udvikle kompetencer i hverdagen, med henblik på at tage mere og mere ansvar for eget eget liv. Borgeren deltager i det tempo den enkelte kan mestre på det givne tidspunkt. 
 

Ansvar og engagement:

Med udgangspunkt i hverdagen er alle en del af turnusordningen, hvor alle på skift er ansvarlig for opgaver i fælleslejligheden såsom madlavning, oprydning, indkøb af madvarer rengøring og så videre.
Borgerne får mulighed for at øve sig/lære egne ressourcer og begrænsninger at kende. Og dermed udvikle nye kompetencer. Derfor arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang, hvor medarbejderne er rollemodeller i hverdagen. 
Der gøres brug af de faciliteter der er i Ribe og borgerne deltager i de ting der foregår i byen.