Målgruppe

Målgruppe

Bostedet Søgården er et midlertidigt botilbud til borgere med psykosociale funktionsnedsættelser.

Tilbuddet sigter mod at give den enkelte mulighed for at afklare egen situation og udvikling af kompetencer til at kunne bo i egen selvstændige bolig.
Der er tæt kontakt borgerne imellem.