Målgruppe

Målgruppe

Målgruppen for Bostedet Vinklen er voksne borgere med senhjerneskade.

Bostedet Vinklen er et botilbud efter Almenboliglovens § 105 for voksne borgere med senhjerneskade.

Borgerne har deres egen lejlighed i forbindelse med de fælles faciliteter.

Borgerne modtager støtte og vejledning af husets medarbejdere efter Servicelovens § 85.