Voksenstøtte Kirkegade

Om Voksenstøtte Kirkegade

Voksenstøtte Kirkegade tilbyder socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 til voksne borgere med psykosociale funktionsnedsættelser samt senhjerneskade / erhvervet hjerneskade.

Støtten kan foregå i borgerens eget hjem eller hvor der jævnfør handleplanen er behov. 

Som borger bliver du tilknyttet et fast team af medarbejdere.

Teamet tilbyder:
· Individuelt- eller gruppeforløb.
· Det er dit team som tager telefonen.
· Du kan ikke forvente at telefon eller sms bliver besvaret straks.
· I tidsrummet kl. 23-7 er det nattevagten og ikke dit team, der tager telefonen.