Voksenstøtte Kirkegade

Om Voksenstøtte Kirkegade

Voksenstøtte Kirkegade tilbyder socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 til voksne borgere med psykosociale funktionsnedsættelser samt senhjerneskade / erhvervet hjerneskade. Støtten kan foregå i borgerens eget hjem eller hvor der jævnfør handleplanen er behov.