Videostøtte

Videostøtten

Borgere som er senhjerneskadet, psykisk sårbar og/eller udviklingshæmmet, og som hører under Servicelovens § 85. Målgruppen er karakteriseret ved at bo i eget hjem, og modtager minimum to til flere besøg om ugen i hjemmet af f.eks. en hjemmevejleder. Borgerne er ofte plaget af angst, utryghed, og er tilknyttet socialpsykiatrien i Esbjerg Kommune.

Kriterier for få videostøtte:

 • Under servicelovens §85
 • Borgerne skal være over 18 år
 • Senhjerneskadet, psykisk sårbar
 • Bo i egen bolig i Esbjerg Kommune
 • Have internet adgang
 • Være myndig
 • Bo alene
 • Have angst eller være utryg ved at være i egen bolig
   

Mindst ét af følgende kriterier skal være opfyldt:

 • Modtager minimum to eller flere hjemmebesøg per uge
 • Kontakter sine tidligere bosteder mindst en gang per uge i aften eller nattetimerne pga. utryghed eller lignende
 • Opsøger tidligere bosted for at overnatte der.