Administrationen

Om Administrationen

Administrationen er en stabsfunktion for centerledelsen. Vi er 4 medarbejdere. Vi varetager blandt andet følgende opgaver for hele Socialt Rehabiliteringscenter:

Løn- og personaleadministration herunder:

 • Ansættelse af fast og midlertidigt personale samt SSA-elever, pædagogstuderende og pau-studerende.
 • Stillingsopslag.
 • Arbejdstidsplanlægning/indberetning.


Økonomifunktion herunder:

 • Budget, regnskab, bogføring, fakturering, intern revision i Socialt Rehabiliteringscenter.
 • Beboerbetaling vedr. §§ 107 og 108.
 • Ind- og udskrivning af borgere i forhold til modultildeling på takstbelagte områder.


Andre opgaver:

 • Modtagelse af pakker og post fysisk og pr. mail eller via sags- og dokumenthåndteringssystem.
 • Journalisering i sags- og dokumenthåndteringssystem.
 • Indberetning til tilbudsportalen.
 • It superbruger opgaver.
 • Administration af forsikringer og skadesanmeldelser.
 • Telefonbetjening og modtagelse af besøgende på Grønningen 2.
 • Diverse ad-hoc opgaver.