Elever og studerende

Praktik i Socialt Rehabiliteringscenter

Vi er uddannelsessted for pædagogstuderende, ergoterapeutstuderende, fysioterapeutstuderende, pædagogiskassistentelever og social- og sundhedsassistentelever. Derudover har vi også jævnligt studerende fra andre uddannelser på besøg.

Praktikvejleder

Vi har et vejlederteam bestående af fire vejledere, som varetager vejledningen af SSA og PA elever. Alle vejledere i teamet har gennemgået vejlederuddannelser.

Pædagogstuderende modtager vejledning af praktikvejledere, som har uddannelsen praktikvejleder til pædagoguddannelsen.

Den praktik- og uddannelsesansvarlige har ansvaret for den efterfølgende kompetenceudvikling af vejlederne.

Undervisning

I socialt Rehabiliteringscenter er der løbende undervisning for borgere, medarbejdere og studerende/elever.

Møder og aktiviteter

Elever og studerende deltager efter aftale med borgere og vejleder i møder og supervision i de afdelinger hvor de er i praktik.