Elever og studerende

Praktik i Socialt Rehabiliteringscenter

Socialt Rehabiliteringscenter er uddannelsessted for pædagogstuderende, ergoterapeutstuderende, fysioterapeutstuderende, pædagogiskassistentelever og social- og sundhedsassistentelever. Derudover har vi også jævnligt studerende fra andre uddannelser på besøg.
 

Praktikvejleder

Alle vejledere har gennemgået vejlederuddanelser og Uddannelseskonsulenten har ansvaret for den efterfølgende kompetenceudvikling af vejlederne.

 

Undervisning

I Socialt Rehabiliteringscenter er der løbende undervisning for borgere, medarbejdere og studerende / elever.

 

Møder og aktiviteter

Elever og studerende deltager efter aftale med borgere og vejleder i møder og supervision i de afdelinger hvor de er i praktik.