Elever og studerende

Praktik i Socialt Rehabiliteringscenter

Vi er uddannelsessted for pædagogstuderende, ergoterapeutstuderende, fysioterapeutstuderende, pædagogiskassistentelever og social- og sundhedsassistentelever. Derudover har vi også jævnligt studerende fra andre uddannelser på besøg.

Praktikvejleder

For at sikre den bedst kvalificerede vejledning, har vi i Socialt Rehabiliteringscenter et team af uddannede vejledere. Vejledningen varetages derfor ikke nødvendigvis af en vejleder, som har sin ansættelse på praktikstedet.

Vejlederne for SSA og PA har vejlederuddannelsen fra SOSU skolen. Vejlederne for pædagogstuderende har diplom i vejledning.

Undervisning

I socialt Rehabiliteringscenter er der løbende undervisning for borgere, medarbejdere og studerende/elever.

Møder og aktiviteter

Elever og studerende deltager efter aftale med borgere og vejleder i møder i de afdelinger, hvor de er i praktik.