Værdigrundlag

Værdigrundlag

For at kunne implementere Masterplanens 5 strategiske sigtelinjer, er Socialt Rehabiliteringscenter i gang med at ændre organisationen og indholdet i de forskellige tilbud. 
I det daglige arbejde tages der udgangspunkt i sigtelinjerne for at kunne give borgerne de bedste muligheder for at udvikle kompetencer .

Vi vil løbende arbejde med at beskrive værdier og holdninger for Socialt Rehabiliteringscenter i samarbejde med borgere og medarbejdere.

Masterplanen