Servicecenter

Servicecenteret

Borger & Arbejdsmarked har som et af deres fokuspunkter, at sikre en optimal drift i Social & Tilbuds centre. Med baggrund i dette har Center for Misbrug og Socialt Rehabiliteringscenter derfor indgået et partnerskab om etablering af et fælles kontor for arbejdstilrettelæggelse.

Baggrunden for etableringen er:

  • Optimalt fokus på, at vi overholder arbejdstidsreglerne jvf. gældende overenskomster
  • Sikre ens honorering for samme arbejde
  • Optimering af arbejdsplanerne
  • At medarbejderne i afdelingerne ikke skal bruge unødig tid på at finde afløsere/vikarer og derved frigørelse af tid til varetagelse af kerneopgaven
  • Bedre ansættelsesforhold for vores vikarer.

 

Arbejdsplanlæggerne har ingen ledelseskompetence og er afhængige af, at det er et fælles ”projekt” mellem medarbejdere, afdelingslederne og øverste ledelse.