Visitation

Visitation

Hvis du vil indvisiteres på et af Socialt Rehabiliteringcenters tilbud, skal du kontakte din kommunale rådgiver, der derefter vil foretage en udredning af dine behov med henblik på eventuel visitation. Du kan læse mere her. 

Hvis du har spørgsmål eller andet omkring Socialt Rehabiliteringscenter mange forskellige tilbud om rehabilitering, er du også velkommen til at kontakte Centerleder i Socialt Rehabiliteringscenter Lone Stengaard